Drodzy byli, obecni i przyszli słuchacze!

Od 25 lat istniejemy wyłą  cznie dzięki temu, że nasi zadowoleni słuchacze polecają   nas swoim znajomym. Osoby, które uczyły się u nas angielskiego przyprowadzają   tych, którzy wcią  ż mają   z nim kłopoty, a rodzice po latach zapisują   do nas swoje dzieci. Dzięki Wam oraz znakomitym lektorom i wszystkim pracownikom szkoły, możemy świętować nasz jubileusz.

Już teraz ruszają   zapisy na nowy semestr jesienno-zimowy 2017/2018.

Zapraszamy na nasze kursy:

- kursy certyfikatowe (FCE, CAE, CPE) przygotowują  ce do zdawania egzaminów British Council,

- kursy dziecięce, będą  ce idealnym począ  tkiem przygody z nauką   języka angielskiego dla najmłodszych,

- kursy maturalne,  które  profesjonalnie  przygotują   każdego do zdawania obowią  zkowej matury z języka angielskiego,

- oraz oczywiście kurs General English: Focus on Speaking, rozwijają  cy wszystkie umiejętności językowe, ze szczególnym naciskiem na mówienie. Mamy nadzieję, że nowa, ulepszona formuła tego kursu zainteresuje wiele osób, ponieważ jest on prowadzony w bardzo przystępny i interesują  cy sposób. Kurs ten daje ogromne możliwości rozwoju językowego pod względem komunikacji, która jest ogromnie ważnym elementem współczesnego świata. 

 Zapraszamy do zapisów!

Informujemy, że z okazji naszego Jubileuszu wyjątkowo w nowym semestrze wprowadzamy rabat w opłacie czesnego za polecenie nas nowemu słuchaczowi, który zapisze się na jeden z naszych kursów.

Szczegółowe informacje dostępne w sekretariacie szkoły.