INFORMACJA O DNIACH WOLNYCH

Uprzejmie informujemy, że w zwią  zku z dniem Wszystkich Świętych, dni od 1 listopada do 3 listopada 2017 to dni wolne dla wszystkich grup. Grupy dziecięce nie będą   miały zajęć od 30 października do 3 listopada.