ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Wszystkich obecnych i przyszłych słuchaczy informujemy, że rozpoczynamy zapisy na:   

  • kursy semestralne, trwające od 8 PAŹDZIERNIKA  2018 do 1 LUTEGO 2019 
  • kursy roczne:
  • - dla grup dziecięcych (klasy IV-VIII) od 1 PAŹDZIERNIKA 2018 do 5 CZERWCA 2019
  • - dla ósmoklasistów od 22 WRZEŚNIA 2018 do 13 KWIETNIA 2019
  • - maturalne: podstawowy od 26 PAŹDZIERNIKA 2018 do 29 MARCA 2019
  • - i rozszerzony od 12 PAŹDZIERNIKA 2018 do 12 KWIETNIA 2019
  • Uwaga: osobom fizycznym wystawiamy faktury wyłącznie po potwierdzeniu wpłaty
   na koncie Szkoły,
   przedsiębiorcom i firmom faktury pro-forma z 3 dniowym terminem płatności, a ostateczne po potwierdzeniu wpłaty.


    W roku szkolnym 2018/19 proponujemy następujące kursy:
   - kurs General English – poziomy I – VI (60 godzin 50 minutowych)
   - kurs Focus on Speaking – poziomy Upper-Intermediate, Advanced i Proficiency (60 godzin 50 minutowych)
   - kurs certyfikatowy – poziomy VII – XVI- przygotowanie do egzaminów FCE, CAE, CPE (60 godzin 50 minutowych)
   - kurs maturalny – przygotowanie do matury na poziomie podstawowym (80 godzin 45 minutowych) i rozszerzonym   (90 godzin 45 minutowych)
   - kurs General English: Kids (120 godzin 50 minutowych) 
   - NOWOŚĆ !!! kurs przygotowują  cy do egzaminu ósmoklasisty (75 godzin 45 minutowych)


  • Wszelkie informacje dotyczące czesnego, sposobów jego opłaty dostępne
   są w sekretariacie Szkoły i na tablicy ogłoszeń. Płatności dokonuje się przelewem na numer rachunku bankowego Szkoły: 81 1750 1107 0000 0000 0149 1679 z tytułem wpłaty: imię i nazwisko, adres słuchacza.

  Dane odbiorcy
  College of English u Metodystów Sp. z o.o.
  20-707 Lublin, ul. Borelowskiego 5.


  Opłatę rezerwacyjną w wysokości 100 zł należy wnieść do końca czerwca br.
  Od dnia 25 czerwca 2018  Szkoła rozpoczyna zapisy dla nowych Słuchaczy.
  Zapraszamy na bezpłatny test poziomują  cy (Placement Test). Test nie obowią  zuje osób rozpoczynają  cych naukę na poziomie pierwszym.     

 • Zapraszamy!