PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Przerwa świą  teczna w naszej szkole trwa od 21 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r.