REKRUTACJA 2021

Od 8 lutego rozpoczynamy zapisy na semestr wiosenno-letni 2021.

Słuchaczy chcą  cych kontynuować naukę w szkole, prosimy o kontakt w pierwszej kolejności mailowy lub telefoniczny celem ustalenia terminu zajęć. W przypadku konieczności wizyty  w szkole obowią  zuje reżim sanitarny – obowią  zkowa dezynfekcja rą  k przy wejściu, osłona nosa i ust, zachowanie dystansu min. 1,5 m. Prosimy o ograniczenie do jednej ilości osób towarzyszą  cych. Osoby wykazują  ce oznaki przeziębienia (kaszel, katar, gorą  czka, osłabienie) nie będą   wpuszczane do szkoły.

Osoby chcą  ce zapisać się do szkoły, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy celem uzyskania szczegółowych informacji, umówienia się na test kwalifikacyjny, uzgodnienia terminu zajęć, etc. W przypadku wizyty  w szkole obowią  zuje reżim sanitarny – obowią  zkowa dezynfekcja rą  k przy wejściu, osłona nosa i ust, zachowanie dystansu min. 1,5 m. Prosimy o ograniczenie do jednej ilości osób towarzyszą  cych. Osoby wykazują  ce oznaki przeziębienia (kaszel, katar, gorą  czka, osłabienie) nie będą wpuszczane do szkoły.

Z uwagi na obecną   sytuację epidemiologiczną  , w trosce o zdrowie słuchaczy i lektorów -  zajęcia w najbliższym semestrze będą   prowadzone w formie zdalnej.

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 12.00 – 20.00, w pią  tki od 11.00 – 19.00.

Kontakt telefoniczny: 81 524 04 61, 81 527 57 11, 516 273 617.

Adres mailowy: sekretariat@metodysci.com.pl.