30-lecie College of English u Metodystów - Program Poleceń

W zwią  zku z rozpoczęciem 30-lecia istnienia naszej Szkoły, z dniem 27 września 2021 r. uruchamiamy Program Poleceń. 

Do udziału w Programie zapraszamy wszystkie osoby, niezależnie od tego czy są   lub były naszymi Słuchaczami (za osoby niepełnoletnie działają   ich rodzice/opiekunowie prawni).

Za każdą   osobę, która  z Państwa polecenia zapisze się na kurs języka angielskiego, otrzymacie Państwo 100 zł (słownie: sto złotych).

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Szkoły pod nr tel. 81 524 04 61.