Przerwa świąteczna

Przerwa świą  teczna w naszej szkole trwa od pią  tku 15 kwietnia do poniedziałku 18 kwietnia włą  cznie. Grupy wtorkowo-czwartkowe zapraszamy na zajęcia we wtorek, 19 kwietnia. 

Z serdecznymi życzeniami radosnych, prawdziwie wiosennych Świą  t,

College Metodystów