Drodzy słuchacze, uprzejmie informujemy...

Drodzy słuchacze, uprzejmie informujemy, że w dniu 02.10.2017 rozpoczynamy nowy semestr jesienno-zimowy 2017/2018, który zakończy się w dniu 26.01.2018 w przypadku grup General English, w dniu 27.04.2018 w przypadku grup maturalnych oraz w dniu 15.06.2018 w przypadku grup dziecięcych. 
Jednocześnie informujemy wszystkich zainteresowanych, że wcią  ż możliwe są   zapisy na nasze kursy.
Zapraszamy.

Drodzy byli, obecni i przyszli słuchacze!

Od 25 lat istniejemy wyłą  cznie dzięki temu, że nasi zadowoleni słuchacze polecają   nas swoim znajomym. Osoby, które uczyły się u nas angielskiego przyprowadzają   tych, którzy wcią  ż mają   z nim kłopoty, a rodzice po latach zapisują   do nas swoje dzieci. Dzięki Wam oraz znakomitym lektorom i wszystkim pracownikom szkoły, możemy świętować nasz jubileusz.

Już teraz ruszają   zapisy na nowy semestr jesienno-zimowy 2017/2018.

Czytaj więcej

Przerwa świąteczna.

Przypominamy, że przerwa świą  teczna w naszej szkole trwa od 13 do 18 kwietnia 2017.
Wyją  tkiem jest grupa 105D, która przerwę rozpoczyna już 12 kwietnia.

Informacja o testach oraz dniu wolnym dla grup pn-śr.

Uprzejmie informujemy, że testy częściowe PT2 odbędą   się w dniach od 31 maja do 2 czerwca.

Uprzejmie informujemy, że testy końcowe dla grup dziecięcych odbędą   się w dniach od 5 do 7 czerwca.

Informujemy również, że dzień 05.06 jest dniem wolnym od zajęć dla grup poniedziałkowo-środowych. Przypominamy, że grupa FOC dnia 05.06 odrabia zaległe zajęcia.