Cennik i opłaty

Kursy Ilość jednostek lekcyjnych  Opłata ratalna  Opłata jednorazowa Rabaty 
Kurs General English:
Focus on speaking (poziomy I-VI) 
60 x 50 minut
(semestr) 
950 zł
rezerwacja:100zł 
I rata: 450zł
II rata: 200zł
III rata: 200zł 
900 zł  - 100 zł za bardzo dobre wyniki w nauce osiągnięte w ostatnim semestrze
- 100 zł premia za polecenie nowego słuchacza
Kurs General English:
Focus on speaking dla poziomów UPP ADV i PROF oraz kurs certyfikowany

(poziomy VII-XVI) 
60 x 50 minut
(semestr) 
1000 zł
rezerwacja: 100zł
I rata: 500zł
II rata: 200zł
III rata: 200zł 
 950 zł
 General English
KIDS (kurs dla dzieci)
120 x 50 minut
(kurs) 
1750 zł
rezerwacja: 100zł
I rata: 450zł
II rata: 400zł
III rata: 200zł
IV rata: 200zł
V rata: 200zł
VI rata: 200zł 
 1700 zł - 100 zł za bardzo dobre wyniki w nauce osiągnięte w ostatnim semestrze
- 100 zł premia za polecenie nowego słuchacza
Maturalny   poziom podstawowy albo rozszerzony   90 x 45 minut
(kurs)
1350 zł 
I rata: 450zł
II rata: 300zł
III rata: 200zł
IV rata: 200zł
V rata: 200zł 
1300 zł - 100 zł za bardzo dobre wyniki w nauce osiągnięte w ostatnim semestrze
- 100 zł premia za polecenie nowego słuchacza
poziom podstawowy albo rozszerzony
(kurs dłuższy)
120 x 45 minut
(kurs) 
 1750 zł 
I rata: 450zł
II rata: 400zł
III rata: 300zł
IV rata: 300zł
V rata: 300zł
1700 zł