KURS GENERAL ENGLISH: FOCUS ON SPEAKING

Dwusemestralny kurs na poziomie Upper Intermediate
Dwusemestralny kurs na poziomie Advanced
Czterosemestralny kurs na poziomie Proficiency

Czytaj więcej...
KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU FCE

Trzysemestralny kurs obejmują  cy poziomy 7-9.

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CAE

Trzysemestralny kurs obejmują  cy poziomy 10-12.

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CPE

Czterosemestralny kurs obejmują  cy poziomy 13-16.

KURS GENERAL ENGLISH

Obejmuje poziomy 1-6. Celem kursu jest rozwój wszystkich sprawności językowych (mówienie, czytanie, pisanie, słuchanie), rezultatem których jest swobodne porozumiewanie się w języku angielskim oraz przygotowanie słuchacza do kontynuowania nauki na poziomach wyższych w celu przygotowania do egzaminów FCE, CAE i CPE.
WSZYSTKIE W/W KURSY OBEJMUJĄ  60 JEDNOSTEK LEKCYJNYCH PO 50 MINUT
(2 razy w tygodniu po 2 godziny, plus przerwa 10-cio minutowa)

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO MATURY

Dla uczniów klas maturalnych College prowadzi kurs przygotowują  cy do  matury z języka angielskiego, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

KURS GENERAL ENGLISH - KIDS

Kurs skierowany jest do uczniów klas: IV, V, VI oraz VII szkoły podstawowej i obejmuje cztery poziomy zaawansowania językowego.

Czytaj więcej...
Zajęcia mogą odbywać się w godzinach 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 oraz 19:00

Uwaga. Prosimy pamiętać, że nasza Szkoła realizuje własny autorski program, który nie pokrywa się z programem realizowanym przez podobne placówki oświatowe, dlatego też określony przez nas poziom zaawansowania językowego jest aktualny tylko w naszej Szkole i jego ważność wynosi jeden semestr. W zwią  zku z powyższym proszę nie porównywać określonego przez nas poziomu z poziomem uzyskanym w innej placówce edukacyjnej.