REKRUTACJA 2021

Od 8 lutego rozpoczynamy zapisy na semestr wiosenno-letni 2021.

Słuchaczy chcą  cych kontynuować naukę w szkole, prosimy o kontakt w pierwszej kolejności mailowy lub telefoniczny celem ustalenia terminu zajęć. W przypadku konieczności wizyty  w szkole obowią  zuje reżim sanitarny – obowią  zkowa dezynfekcja rą  k przy wejściu, osłona nosa i ust, zachowanie dystansu min. 1,5 m. Prosimy o ograniczenie do jednej ilości osób towarzyszą  cych. Osoby wykazują  ce oznaki przeziębienia (kaszel, katar, gorą  czka, osłabienie) nie będą   wpuszczane do szkoły.

Osoby chcą  ce zapisać się do szkoły, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy celem uzyskania szczegółowych informacji, umówienia się na test kwalifikacyjny, uzgodnienia terminu zajęć, etc. W przypadku wizyty  w szkole obowią  zuje reżim sanitarny – obowią  zkowa dezynfekcja rą k przy wejściu, osłona nosa i ust, zachowanie dystansu min. 1,5 m. Prosimy o ograniczenie do jednej ilości osób towarzyszą  cych. Osoby wykazują  ce oznaki przeziębienia (kaszel, katar, gorą  czka, osłabienie) nie będą wpuszczane do szkoły.

Z uwagi na obecną   sytuację epidemiologiczną  , w trosce o zdrowie słuchaczy i lektorów -  zajęcia w najbliższym semestrze będą   prowadzone w formie zdalnej.

Po przerwie wakacyjnej sekretariat szkoły czynny jest od 1 września od poniedziałku do czwartku w godzinach 12.00 – 20.00, w pią  tki od 11.00 – 19.00.

Kontakt telefoniczny: 81 524 04 61, 81 527 57 11, 516 273 617.

Adres mailowy: sekretariat@metodysci.com.pl.

 

Proponujemy:

KURSY SEMESTRALNE:

-              General English – poziomy I – VI

(60 godzin 50 minutowych w semestrze)
(zajęcia odbywają   się 2 razy w tygodniu po 2 godziny + 10 minutowa przerwa)

-              Certyfikatowy – poziomy VII – XVI- przygotowanie do egzaminów FCE, CAE, CPE

(60 godzin 50 minutowych w semestrze)
(zajęcia odbywają   się 2 razy w tygodniu po 2 godziny + 10 minutowa przerwa)

-              Focus on Speaking – poziomy Upper-Intermediate, Advanced i Proficiency

(60 godzin 50 minutowych w semestrze)
(zajęcia odbywają   się 2 razy w tygodniu po 2 godziny + 10 minutowa przerwa)

 

KURSY ROCZNE:

-              General English Kids – poziomy I – V

(120 godzin 50 minutowych w roku szkolnym)
(zajęcia odbywają   się 2 razy w tygodniu po 2 godziny + 10 minutowa przerwa)

-              Kurs ósmoklasisty – kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty

(85 godzin 45 minutowych w kursie)
(zajęcia odbywają   się 1 raz w tygodniu po 3 godziny + przerwa)

-              Kurs maturalny poziom podstawowy – kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym

(80 godzin 45 minutowych w kursie)
(zajęcia odbywają   się 1 raz w tygodniu po 4 godziny + przerwa)

-              Kurs maturalny poziom rozszerzonym – kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

(90 godzin 45 minutowych w kursie)
(zajęcia odbywają   się 1 raz w tygodniu po 4 godziny + przerwa)

 

W przypadku rezygnacji z nauki, najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem każdego kursu, tj.

dla kursów General English, General English KIDS, Certyfikatowych oraz Focus on Speaking do 20 lutego 2021, Szkoła zwraca wszelkie poniesione opłaty.

Po rozpoczęciu semestru zwrot czesnego następuje na zasadach określonych w §2 ust 7 Regulaminu Szkoły, który jest wywieszony w miejscu publicznie dostępnym dla wszystkich Słuchaczy na tablicy ogłoszeń w poczekalni Szkoły.

Testy kwalifikacyjne są   bezpłatne. Ustalony poziom jest ważny przez okres jednego semestru i nie musi być tożsamy z poziomami podobnych placówek oświatowych, ponieważ Szkoła realizuje swój autorski program.

 

Login i hasło do e-sekretariatu oraz szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Szkoły.