Rekrutacja

Trwają   zapisy na kursy General English: Focus on Speaking i Certyfikatowe w semestrze wiosenno letnim 2018. Wszystkich zainteresowanych nauką   w naszej szkole już teraz zapraszamy do kontaktu z sekretariatem.


Osoby rozpoczynają  ce naukę w szkole mogą:
- zapisać się na poziom 1
lub
- przystą pić do testu kwalifikacyjnego składają cego się z części pisemnej i ustnej, którego celem jest zakwalifikowanie na poziom wyższy niż 1.

Termin testu kwalifikacyjnego należy ustalić w sekretariacie szkoły pod nr tel.:

81 527 57 11
81 524 04 61

lub za pomocą   formularza zgłoszeniowego

Osoby, które znajomość języka angielskiego mają  potwierdzoną  certyfikatem Cambridge: FCE lub CAE mogą zostać przyjęte bez egzaminu na pierwszy poziom kursu przygotowują  cego  do egzaminu CAE lub CPE.

Testy kwalifikacyjne są   bezpłatne.

Przy zapisie do grupy i rezerwacji terminu zajęć prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 100zł (część czesnego). W przypadku zgłoszenia rezygnacji z nauki do ostatniego dnia roboczego przed rozpoczęciem semestru następuje zwrot wszelkich dokonanych wcześniej opłat.

Terminy rekrutacji

Część pisemna testu kwalifikacyjnego odbywa się 2-3 razy w tygodniu.

W zwią  zku z dużą   liczbą   kandydatów, prosimy o wcześniejszą   rezerwację miejsca telefonicznie pod nr: 81 524 04 61 lub 81 527 57 11

lub korzystają  c z zakładki zapisy on-line.

Test trwa maksymalnie 100 minut.