REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Od 4 września 2023 r. startują   zapisy na rok szkolny 2023/24. Semestr jesienno-zimowy rozpocznie się 2 października br.

Osoby chcą  ce zapisać się do szkoły, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy celem uzyskania szczegółowych informacji. W okresie wakacyjnym (lipiec - sierpień) szkoła jest nieczynna, a kontakt z sekretariatem możliwy jest drogą   telefoniczną   lub mailową  . 

Kontakt telefoniczny: 81 524 04 61, 516 273 617.

Adres mailowy: sekretariat@metodysci.com.pl.

 

Proponujemy:

KURSY SEMESTRALNE:

-              General English – poziomy I – VI

(60 godzin 50 minutowych w semestrze)
(zajęcia odbywają   się 2 razy w tygodniu po 2 godziny + 10 minutowa przerwa)

-              Certyfikatowy – poziomy VII – XVI- przygotowanie do egzaminów B2 First (dawny FCE), C1 Advanced (dawny CAE),

                                                  C2 Proficiency (dawny CPE)

(60 godzin 50 minutowych w semestrze)
(zajęcia odbywają   się 2 razy w tygodniu po 2 godziny + 10 minutowa przerwa)

-              Focus on Speaking – poziomy Upper-Intermediate, Advanced i Proficiency

(60 godzin 50 minutowych w semestrze)
(zajęcia odbywają   się 2 razy w tygodniu po 2 godziny + 10 minutowa przerwa)

 

KURSY ROCZNE:

-              General English Kids – poziomy I – V

(120 godzin 50 minutowych w roku szkolnym)
(zajęcia odbywają   się 2 razy w tygodniu po 2 godziny + 10 minutowa przerwa)

-              Kurs ósmoklasisty – kurs przygotowują  cy do egzaminu ósmoklasisty

(84 godziny 45 minutowe w kursie)
(zajęcia odbywają   się 1 raz w tygodniu po 3 godziny + przerwa)

-              Kurs maturalny poziom podstawowy – kurs przygotowują  cy do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym

(80 godzin 45 minutowych w kursie)
(zajęcia odbywają   się 1 raz w tygodniu po 4 godziny + przerwa)

-              Kurs maturalny poziom rozszerzonym – kurs przygotowują  cy do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

(90 godzin 45 minutowych w kursie)
(zajęcia odbywają   się 1 raz w tygodniu po 4 godziny + przerwa)

 

W przypadku rezygnacji z nauki, najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem każdego kursu, Szkoła zwraca wszelkie poniesione opłaty.

Po rozpoczęciu semestru zwrot czesnego następuje na zasadach określonych w §2 ust 7 Regulaminu Szkoły, który jest wywieszony w miejscu publicznie dostępnym dla wszystkich Słuchaczy na tablicy ogłoszeń w poczekalni Szkoły.

Testy kwalifikacyjne są   bezpłatne. Ustalony poziom jest ważny przez okres jednego semestru i nie musi być tożsamy z poziomami podobnych placówek oświatowych, ponieważ Szkoła realizuje swój autorski program.

 

Login i hasło do e-sekretariatu oraz szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie Szkoły.